Cyclus :
Jaar : dgebyed
Element :
Teken :
Maand : Dag :

Datum 20220705
Jaar 20220303 05:00 20230221 04:59
Maand 5 N
Element IJzer
Teken Aap
Dag 6 N
Teken Schaap