Geboorte jaar
Jaar Maand Dag
Astrologisch jaar 2022
Water - Tijger
7 N 7 N
Hout - Aap
Levenskracht (srog) Hout IJzer
Lichaam (lus) IJzer Water
Macht (dbang thang) Water Hout
Geluk (klung rta) IJzer Hout
Zielsleven (la) Water Aarde

De vijf levens categorieën zijn:

 1. Levenskracht (srog)
 2. Lichaam (lus)
 3. Macht (dbang thang)
 4. Geluk (klung rta)
 5. Zielsleven (la)

Levenskracht (srog)

Levenskracht is de belangrijkste van deze vijf.
De levenskracht wordt bepaald door het geboortejaar teken. Het element is te vinden door in het plaatje beneden het geboortejaar teken op te zoeken. B.v. voor een paard jaar is het element Vuur met richting Zuid.

Lichaam (lus)

Lus is de energie van de lichamelijke gezondheid. Het staat ook voor de kracht van het fysieke lichaam. Een zwak lichaam (lus) kan ook zorgen voor een achteruitgang van de levenskracht (srog). Het vergelijken van iemands lus met lus in een bepaalde periode aan informatie geven of deze tijd goed of slecht is voor zijn fysieke lichaam en of er misschien kans is op ziektes of stoornissen en hoe erg deze kunnen zijn. De vergelijking van de lus van partners geeft informatie over het al dan niet krijgen van kinderen en hun gezondheid. Een zwakke lus tussen partners zorgt ervoor dat zij waarschijnlijk geen kinderen krijgen. Als zij deze wel krijgen dan zullen deze vaak een zwakke gezondheid hebben of aan kwalen lijden. Het uitvoeren van Puja’s en het geven van kleren en lekkers aan kindertehuizen kan zorgen voor een verbetering van de kwalen. Er zijn verschillende manieren om de Lus te berekenen en dit is er een van. Eerst moet er een sleutel gevonden worden die afhankelijk is van het geboorte teken.
Geboorte Teken Relatie sleutel
 • Tijger
 • Konijn
 • Haan
 • Aap
Water ( Kham )
 • Os
 • Schaap
 • Paard
 • Rat
Hout ( Tsin )
 • Hond
 • Draak
 • Varken
 • Slang
IJzer ( Da )
De volgende stap is het vinden van de relatie van de sleutel met het geboorte element. B.v. indien de sleutel Hout is en het geboorte element is Water dan is er een Moeder relatie. Kijk voor het Lus element bij de moeder relatie in de volgende tabel.
Relatie Lichaam (lus) Element
Moeder Hout
Kind Water
Vriend Vuur
Vijand Aarde
Gelijk IJzer
B.v. Jaar 19500501 IJzer - Tijger. De relatie sleutel is Water. Jaar element IJzer is moeder van de relatie sleutel met als resultaat Hout voor Lus. Dag Hout - Konijn. De relatie sleutel is Water. Het dag element Hout is het Kind van de relatie sleutel met als resultaat Water voor Lus.

Macht (dbang thang)

Dit geld voor economische en politieke macht. Ofschoon iemand met een stabiele levenskracht (srog) en een goede gezondheid (lus) vredelievend of gewelddadig werk kan doen is macht (wangthang) onontbeerlijk voor een goede uitvoering. Macht is de kracht die de richting van het werk positief beïnvloed. Het macht element is identiek aan het element van het geboorte jaar.

Geluk (klung rta)

Dit is zowel zakelijk geluk als werk geluk. Als het geluk goed is dan is het gemakkelijk om een goede baan te vinden, zijn er goede zakelijke successen en zal bijna alles van een leien dakje gaan. Is het geluk zwak dan is het krijgen van een baan zeer moeilijk en heeft men er een dan is het moeilijk om deze naar behoren uit te voeren. Geluk speelt een belangrijke rol voor een succesvol leven. Dit is één van de makkelijker te bepalen elementen. Begin bij groep 1 het dierteken Rat met het element Hout. Sla nu telkens 4 diertekens over om het volgende dierteken dat dan het volgende element krijgt te vinden. Na Groep 1 eerste Rat Hout ( sla over os, tijger,konijn, draak ) komt Groep 2 eerste Slang Water, ( sla over paard, schaap, aap, haan ) dan groep 3 Hond IJzer ( sla Varken, Rat, Os, tijger ) dan groep 4 eerste Konijn Vuur ( sla over Draak, Slang, Paard, Schaap ) dan de groep 1 de tweede Aap ( sla over Haan, Hond, Vareken, Rat ) groep 2 de tweede Os etc. Of gebruik de volgende tabel.
Geluk (klung rta) Element Teken
Hout Rat Aap Draak
Water Slang Os Draak
IJzer Hond Paard Tijger
Vuur Konijn Varken Schaap
B.v. Jaar 19510501 IJzer - Konijn. Begin bij groep 1 Hout Rat, daarna groep 2 Water Slang, dan groep 3 IJzer Hond, dan groep 4 Vuur Konijn. Dit is het element voor Geluk.

Zielsleven (la)

Het zielsleven element is eenvoudig te berekenen omdat het het moeder element van het Levenskracht element is. B.v. indien het levenskracht element Vuur is dan is het zielsleven element Hout.