Berekeningen voor een huwelijks horoscoop

Voor een volledige huwelijks horoscoop zijn de volgende gegevens noodzakelijk. De geboortedatum en tijd van een man (bruidegom), zijn moeder, een vrouw (bruid), haar moeder en een huwelijksdatum. Indien er geen moeder van de bruidegom of bruid aanwezig is wordt een gedeeltelijke hosorscoop gemaakt.

Als eerste is er een controle of er een trouwpaar geselecteerd is. Is dit niet het geval dan komt automatisch het window met de selectie mogelijkheden.
Hierna is er een controle of er een huwelijksdatum voor het geselecteerde paar is. Indien niet dan volgt een waarschuwing dat er een gebeurtenis voor dit paar moet worden gemaakt. Indien er meer dan 1 gebeurtenis is dan zal de eerste worden gebruikt.

Indien alle details zijn ingevuld dan vinden de volgende berekeningen plaats gebaseerd op de treaditie en berekenings methode van de man (bruidegom).

1. Er is een controle op Kha-yan, Khong-nong, Dun-Kur ,Kharal and Se-zhig jaren (het geboorte teken en levens categorie macht ) voor allebei de personen. Indien zij gelijk zijn dan is er een additionele controle op kha-yan jaren (b.v. bruidegom 19740501 hout tijger en bruid 19770501 vuur slang hebben allebei een kha-yan jaar en bruidegom 19840501 hout rat bruid 19950501 hout varken hebben allebei een se-zhig jaar). Indien geen van deze criteria aanwezig zijn dan is er een huwelijks compatibiliteits controle op geboorte teken.

2. Een controle op de volgende ongunstige jaren voor de bruid en bruidegom. Meerdere tegelijk zijn mogelijk.
12 vervloekte jaren
12 ongunstige jaren (8 vuur & 4 ijzer )
6 mindere sterren
7 kwaadaardige jaren
jaren met slecht voorteken
7 jaren van droogte
'hemelse' schildwacht
'aardse' schildwacht
droogte bevorderend jaar
4 zwarte begrafenisondernemers
3 zich verheffende zwarte zonen
zwarte scherp getande jaren
jaren gevoelig voor ogres
naakte demonen
8 jaar begiftigd met de vijf elementen
10 jaar begiftigd met twee elementen
8 jaar weduwschap
8 wees jaar

3. Een controle op drievoudige planetaire conjuncties maar indien er geen moeder van bruidegom of bruid aanwezig is verschijnt een waarschuwings bericht.

4. Een relatie compatibiliteit gebaseerd op de geboorte tekens.

5. Een controle voor een gunstig huwelijks gebaseerd op geboorte element en teken.

6. Voor huwelijks compatibiliteit worden de levenskracht (srog) en geluk (klung rta) vergelijkingen gemaakt vanuit de man. Deze zijn voor hem belangrijker omdat zij voor het gezin moeten zorgen en hiervoor vaak buitenshuis zijn en ook veel geluk nodig zullen hebben. De lichaam (lus) en macht (dbang thang) vergelijkingen worden gemaakt vanuit de vrouw. De vrouw zorgt voor de huishouding en krijgt kinderen.
Een punten vergelijking is gedaan gebaseerd op Hout-1 punt, Aarde-2 punten, Water-3 punten, Vuur-4 punten en Ijzer-5 puntne.
Een punten vergelijking is gedaan gebaseerd op het aantal O en X kiezels

7. Een vergelijking gebaseerd op de geboorte parkha is gedaan (geboortedatum van moeder van de bruidegom en moeder van de bruid moeten aanwezig zijn ).

8. Een vergelijking van de elementen van het geboorte jaar, de maand en de dag. Bruidegom naar bruid en omgekeerd.

9. De trouwdag is vergelen met ongunstige, gunstige, gemiddelde en normale dagen voor de bruidegom en bruid.