Geboorte jaar / Tijd Huidige datum / Tijd
Kalender jaar Relatie
Jaar
Maand / Type
Dag / Type
Mewa
2022
5 N
6 N
Wit 6
2022
5 N
7 N
Rood 7XX
Astrologisch jaar Relatie
Jaar
Maand teken
Maand / Type
Dag / Type
Mewa
2022
Aap
7 N
6 N
Wit 6
2022
Aap
7 N
7 N
Rood 7
XX

Mewa berekening

Iedere 'Maan' dag heeft een associatie met een Mewa. Een probleem bij het bepalen van de juiste Dag Mewa komt door het feit dat bij 'maan' maanden er soms dagen uitvallen ( tsi chad-pa ) en dat er soms dagen dubbel tellen ( tsi Ihag-pa ) ten opzichte van de zonnedag maand telling. Een 'maan' maand begint de eerste dag na de nieuwe maan. De tijdsduur van een 'maan' maand dag ( tse zhag ) is bepaald door de tijd die de maan nodig heeft om zich 12º van de Zon te verwijderen ( de tijdsduur van de dagen is dus niet gelijk ). Dag 1 na nieuwe maan, dag 2 na 12º, dag 3 na 24º, etc. Een zonnedag begint niet zoals in het westen om middernacht maar om 05:00 's morgens.
In zijn algemeenheid geldt voor het uitvallen of dubbel tellen het volgende:
-Indien een 'maan' dag begint na het begin van een 'zonne' dag en eindigt voor de volgende 'zonne' dag, dan wordt de dag weggelaten ( ‘chad’ ).
-Indien een 'maan' dag langer duurt dan twee 'zonne' dagen dan wordt de dag verdubbelt ( Ihag )

De Mewa volgorde is Wit 1, Zwart 2, Blauw 3, Groen 4, Geel 5, Wit 6, Rood 7, Wit 8, en Rood 9.
Bij dubbele 'maan' dagen worden de Mewa’s niet doorgeteld.
Bij missende 'maan' dagen worden de Mewa’s wel doorgeteld.

Maand Draak, Schaap, Hond en Os Dag 1 Mewa is Rood 7
Maand Slang, Aap, Varken en Tijger Dag 1 Mewa is Wit 1
Maand Paard, Haan, Rat en Konijn Dag 1 Mewa is Groen 4