Tibetaanse elementen astrologie

De Tibetaanse elementen astrologie maakt gebruik van vijf elementen, Hout, Vuur,Aarde,IJzer en Water met ieder hun eigen windrichting en seizoen. Aarde neemt een aparte plaats in omdat deze tussen elk seizoen, dus vier keer, voorkomt. Aarde zorgt voor een natuurlijke overgang van het ene naar het andere seizoen.

Element Wind richting Seizoen Symbool Kleur Planeet
Hout Oost Lente Rechthoek groen Jupiter
Aarde Zuid Oost Vierkant Geel
Vuur Zuid Zomer Driehoek rood Zon Mars
Aarde Zuid West Vierkant Geel
IJzer West Herfst Ellips Wit Venus
Aarde Noord West Vierkant Geel
Water Noord Winter Cirkel blauw Maan Mercury
Aarde Noord Oost Vierkant Geel

Element functies

 • Gelijk
  Zijn de elementen gelijkgestemd, dan zal er goede gezondheid en geluk zijn.
 • Verstoord
  Zijn de elementen verstoord, dan lijdt dit tot ziekte, lijden en uiteindelijk de dood.
 • Drie humorale stoornissen, primordiale vervloekingen en vier tegenstrijdige tekens die allemaal afegeleid zijn van onwetendheid beinvloeden het lichaam dat is opgebouwd uit deze elementen.

Element toepassingen

De elementen omvatten de volgende drie toepassing gebieden: Extern, Intern en Ander.
 • Extern
  De externe elementen zijn Hout, Vuur, Aarde, IJzer en Water
 • Intern
  Als intern element gaat Hout over de zenuwen en de spieren. Vuur over de spijsvertering. Aarde over de gestalte. IJzer over het gebeente. Water over het bloed.
 • Afwisselend
  Als afwisselend element gaan ze over de vijf vitale en de zes holle organen. Hout over de lever en galblaas. Vuur over het hart en de dunne darm. Aarde over de milt en maag. IJzer over longen en dikke darm. Water over de nieren, zaadbal en urineblaas.

Element relaties

Gebruik de vingers van de linkerhand om de elementen te onthouden.
 • Duim - Hout
 • Wijsvinger - Vuur
 • Middelvinger - Aarde
 • Ringvinger - IJzer
 • Pink - Water
Klik vinger top om een element te selecteren
Selecteer Relatie

Geselecteerd Relatie Uitslag
Hout Moeder Water

Er is een moeder relatie wanneer je naar links kijkt. B.v. de moeder van Vuur is Hout. Er is een kind relatie wanneer je naar rechts kijkt. B.v. het kind van Hout is Vuur. Er is een vriend relatie wanneer je naar rechts kijkt en één vinger overslaat. B.v. De vriend van Hout is Aarde. Er is een vijand relatie wanneer je naar rechts kijkt en twee vingers overslaat. B.v. De vijand van Hout is Ijzer. Goede relaties zijn Aarde-Aarde and Water-Water. Slechte relaties zijn Vuur-Vuur, IJzer-IJzer en Hout-Hout.

Element relaties

Element Moeder OOO Kind OX Vriend OO Vijand XX
Hout Water Vuur Aarde IJzer
Vuur Hout Aarde IJzer Water
Aarde Vuur IJzer Water Hout
IJzer Aarde Water Hout Vuur
Water IJzer Hout Vuur Aarde

Relatie symbolen

Element Hout Vuur Aarde IJzer Water
Hout X OX OO XX OOO
Vuur OOO X OX OO XX
Aarde XX OOO O OX OO
IJzer OO XX OOO X OX
Water OX OO XX OOO O
O = Goed OO = Beter OOO= Best
OX = Neutrale relatie
X = Slecht XX = Slechter XXX = Slechtst

Versterking / Verzwakking

De eerder genoemde element relaties kunnen worden versterkt of verzwakt door een derde element.
b.v.
Versterking: Hout is de vijand van Aarde en dit wordt versterkt door Vuur dat het kind van Hout is.
Verzwakking: Hout is de vijand van Aarde en dit wordt verzwakt door IJzer dat het kind van Aarde is.

Element Vijand Versterking Verzwakking
Hout IJzer Water Vuur
Vuur Water Hout Aarde
Aarde Hout Vuur IJzer
IJzer Vuur Aarde Water
Water Aarde IJzer Hout

Jaar, maand, dag en uur elementen

De twaalf tekens die gebruikt worden in de Tibetaanse astrologie zijn: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard,Schaap, Aap, Haan, Hond en Varken.
Omdat er 5 elementen en 12 tekens zijn zijn er 60 verschillende combinaties.
De elementen worden tweemaal gebruikt terwijl het teken verandert.
B.v. Hout - Rat, Hout - Os, Vuur - Tijger, Vuur - Konijn, etc.
Alhoewel de Tibetaanse cyclus 1, die begint in 1027, wordt de Chinese cyclus 62, die begint in 1024, gebruikt voor berekeningen.
Maar er bestaat ook een relatie met de negen mewa's die starten in 1024 met Groen 4, gevolgd door Blauw 3, Zwart 2, Wit 1, etc. en hierdoor zijn er drie cycli ( onder, midden en boven cyclus van 60 jaar ) nodig in totaal 180 jaar voor een complete cyclus.
Dus voor de Mewa's is het belangrijk om te weten welke cyclus gebruikt wordt.

Jaar:
Het jaar teken en element kunnen eenvoudig worden berekent indien er uitgegaan wordt van een bekend jaar en omdat we weten dat het jaar 1024 een Hout - Rat jaar is rekenen we vanaf hier.
Berekening voor 2012.
Voor het teken:
( 2012 - 1024 ) / 12 = 82 rest is 4.
Gebruik makend van de rest beginnen we op Rat = 0, Os = 1, Tijger = 2, Konijn = 3, Draak = 4 en dit is het jaar teken.
Voor het element:
( 2012 - 1024 ) / 10 = 98 rest is 8.
Gebruik makend van de rest beginnen we op Hout = 0, Hout = 1, Vuur = 2, Vuur = 3, Aarde = 4, Aarde = 5, IJzer = 6, IJzer = 7, Water = 8 en dit is het jaar element.
De even jaren zijn mannelijk en de oneven jaren zijn vrouwelijk.
Jaar 2012 Water mannelijk Draak

Maand:

Indien het jaar bekend is kan het maand element en teken gevonden worden.
De maand tekens zijn altijd maan 1 = Draak, maand 2 = Slang, maand 3 = Paard, etc.
Het maand element hang af van het jaar element.
Het Tibetaanse jaar start op de 11de Tibetaanse maand.
Berekening voor 5de maand,
Het teken is Aap.
Voor het element beginnen we met het kind element van het jaar (Water) dus Hout.
Dit element wordt gebruikt voor de maanden 11 en 12.
Vuur het kind van Hout is gebruikt voor de maanden 1 en 2.
Aarde het kind van Vuur is gebruikt voor de maanden 3 en 4.
IJzer het kind van Aarde is gebruikt voor maand 5.
De mannelijke maanden zijn: Rat, tijger, Draak, Paard, Aap en Hond.
De vrouwelijke maanden zijn: Os, Konijn, Slang, Schaap, Haan en Varken.
Jaar 2012 Water mannelijk Draak, Maand 5 IJzer mannelijk Aap

Dag:
Indien de maand bekend is kan het dag element en teken gevonden worden.
Er moet opgelet worden dt de juiste dag gebruikt wordt opmdat er soms dagen uitvallen of verdubbelen.
We bereken voor dag 6 van maand 5. ( Er zijn geen uitggevallen of dubbele dagen voor dag 6 ).
Het is belangrijk om het geslacht van de maand te weten omdat voor de mannelijke maanden de dag teken bepaling begint met Tijger en voor de vrouwelijke maanden begeint met Aap.
Omdat het hier om een mannelijke maand gaat beginnen we op
Tijger = 1, Konijn = 2, Draak = 3, Slang = 4, Paard = 5, en Schaap = 6 voor het dagteken.
Voor het element beginnen we met het kind van het maand element ( IJzer )dus
Water = 1, Hout = 2, Vuur = 3, Aarde = 4, IJzer = 5, Water = 6 voor het dagelement.
Jaar 2012 Water mannelijk Draak, Maand 5 IJzer mannelijk Aap, Dag 6 Water Schaap

Uur:
Indien de dag bekend is kan het uur element en teken gevonden worden.
Het is belangrijk om te weten dat de Tibetaanse dag begint om 05:00 en dat iedere twee uren vaste tekens zijn toegekend.
B.v.
05:00 - 06:59 Konijn
07:00 - 08:59 Draak
09:00 - 10:59 Slang
.... etc.
23:00 - 00:59 Rat
01:00 - 02:59 Os
03:00 - 04:59 Tijger
Dus:
25 juni 2012 om 05:00 is Tibetaans jaar 2012, maand 5, dag 6
25 juni 2012 om 04:59 is Tibetaans jaar 2012, maand 5, dag 5
Berekening voor 07:00
Het teken is Draak
Voor het element beginnen we met het kind van het dag element ( Water ) dus Hout
Hout = 05:00, Vuur = 07:00 en dit is het dagelement
Jaar 2012 Water mannelijk Draak, Maand 5 IJzer mannelijk Aap, Dag 6 Water Schaap, Uur 07:00 Vuur Draak