Een
horoscoop kan b.v. informatie geven over een huwelijk of andere geeurtenissen maar je hebt een datum nodig.

Gebeurtenis editor:
In de gebeurtenis editor kun je een naam, datum en tijd ingeven.
Nadat gegevens zijn ingevoerd klik je op 'Event toevoegen'.
Om een event te wijzigen klik je op het betreffende event, wijzigt de gegevens en klik op 'Event wijzigen'.
Om een event te verwijderen klik je op het betreffende event, gevolgd door een klik op 'Event verwijderen'.

Gebeurtenis toewijzing:
Dit is waar de gebeurtenissen aan personen worden toegewezen.
Selecteer het soort gebeurtenis.
Selecteer een persoon.
Selecteer een event.
Klik op gebeurtenis toevoegen.

Door deze manier van werken kan een gebeurtenis aan meerdere persone worden toegewezen. B.v. op een huwelijk komen veel mensen.

Speciale gebeurtenissen zijn trouwen en overlijden.