De veranderlijke Parkha wordt gebruikt om goede en slechte richtingen te bepalen voor bijvoorbeeld het plaatsen van meubilair, reis richtingen en medische behandelingen. Om de veranderlijke parkha voor een man of een vrouw te vinden moeten de volgende regels worden gebruikt.
Voor een man begin op Li en tel klokwijs.
Voor een vrouw beging op Kham en tel anti klokwijs.

B.v. man 59 dus de telling is 60 ( 60 : 8 ) = 7 rest 4 Start op Li = 1, Khön = 2, Da = 3, Khen = 4 dit is de veranderlijke parkha.

B.v. vrouw 51 dus telling is 52 ( 52 : 8 ) = 6 rest 4 start op Kham = 1, Khen = 2, Da = 3, Khön = 4 dit is de veranderlijke parkha.
Kijk voor de goede en slechte richtingen op een geomantische voorstelling.

Als voorbeeld nemen we de berekening voor de veranderende Parkha Li ( voor een man met een leeftijd van 1,9,17,etc. en voor een vrouw met een leeftijd van 5,13,21,etc. ).
Rondom de parkha Li vind je van het "Allerbeste" tot het "Allerslechts" het volgende.

Li image
Zuid Oost Zuid Zuid West
Zön 4
Li 9
Khön 2
Oost
Tsin 3
Veranderende Parkha
Da 7
West
Khin 8
Kham 1
Khen 6
Noord Oost Noord Noord West
De berekende "veranderende parkha" wordt in het midden geplaatst en de goede en slechte richtingen worden dan gevonden in het geomantische huis.
De volgende tabel geeft alle mogelijkheden voor alle gevonden parkha's.
Lucht medicijn NAM-MEN
Sun image
  Richting
 • Li - Kham Noord
 • Khön - Khen
 • Da - Khin
 • Khen - Khön
 • Kham - Li
 • Khin - Da
 • Tsin - Zön
 • Zön - Tsin
Lucht medicijn NAM-MEN is zeer goed voor het oplossen van medische problemen en ziektes, dus zeer goed voor de richting waarin een dokter gezocht moet worden in verband met ziekte. De beste richting voor de voorzijde van het huis waar in gewoond wordt.
Leven ondersteuning SOG-TSO
Vajra image
  Richting
 • Li - Tsin Oost
 • Khön - Khin
 • Da - Khen
 • Khen - Da
 • Kham - Zön
 • Khin - Khön
 • Tsin - Li
 • Zön - Kham
Leven ondersteuning SOG-TSO is goed voor de levenskracht. Het is aan te raden om het hoofdeinde van het bed in deze richting te plaatsen indien er ziekte optreed of als men niet goed slaapt. Een goede richting om leraren en behulpzame mensen te vinden.
Welstand PAL-KEY
KnotOfEternity image
  Richting
 • Li - Zön Zuid Oost
 • Khön - Da
 • Da - Khön
 • Khen - Khin
 • Kham - Tsin
 • Khin - Khen
 • Tsin - Kham
 • Zön - Li
Welstand PAL-KEY gunstige richting voor het vinden van geluk en het toenemen van fortuin. Goede richting om aankopen te doen en relaties op te bouwen.
Geluksbericht CHA-LÖN
Swastika image
  Richting
 • Li - Li Zuid
 • Khön - Khön
 • Da - Da
 • Khen - Khen
 • Kham - Kham
 • Khin - Khin
 • Tsin - Tsin
 • Zön - Zön
Geluksbericht CHA-LÖN een goed richting voor reizen en de plaats / richting om studies of meditaties te doen. In deze richting kan geluk gevonden worden. Goede richting voor het vergroten van organisatorische en management vaardigheden.
Verwondingen NÖ-PA
Triangle image
  Richting
 • Li - Khin Noord Oost
 • Khön - Tsin
 • Da - Kham
 • Khen - Zön
 • Kham - Da
 • Khin - Li
 • Tsin - Khön
 • Zön - Khen
Verwondingen NÖ-PA in deze richting kunnen ongelukken en tegenslagen zoals geldverlies, ruzies en rechtszaken voorkomen.
Vijf demonen DRE-GNA
FivePoints image
  Richting
 • Li - Da West
 • Khön - Zön
 • Da - Li
 • Khen - Tsin
 • Kham - Khin
 • Khin - Kham
 • Tsin - Khen
 • Zön - Khön
Vijf demonen DRE-GNA deze richting stelt ons bloot aan demonische invloeden, verlies van vriendschappen en relaties en ongevallen. Geadviseerd wordt om een afbeelding van een afkoopsom in deze richting te leggen om de demonen te misleiden.
Leven verkortende demonen DÜ-CHÖ
Phurba image
  Richting
 • Li - Khen Noord West
 • Khön - Kham
 • Da - Tsin
 • Khen - Li
 • Kham - Khön
 • Khin - Zön
 • Tsin - Da
 • Zön - Khin
Leven verkortende demonen DÜ-CHÖ is een levens bedreigende richting omdat de demonen in kwestie de levenskracht stelen. In deze richting kunnen ook slechte seksuele ervaringen optreden, relaties verloren gaan en ontrouw in zijn algemeenheid. Aanbevolen wordt om in deze richting een Phurbai neer te leggen.
Lijfstraf LU-CHEY
CorporalPunishment image
  Richting
 • Li - Khön Zuid West
 • Khön - Li
 • Da - Zön
 • Khen - Kham
 • Kham - Khen
 • Khin - Tsin
 • Tsin - Khin
 • Zön - Da
Lijfstraf LU-CHEY bedreigt afhankelijk van de Parkha een bepaald deel van het lichaam. In deze richting is het mogelijk dat een faillissement, ongeneeslijke ziektes, berovingen en andere levensbedreigende zaken optreden.