Datum / Tijd
Kalender jaar
Jaar 2022 Water Man Tijger
Maand 5 N IJzer Man Aap
Astrologisch jaar
Jaar 2022 Water Man Tijger
Maand 7 N IJzer Man Aap
Beide
Dag 7 N Hout Man Aap
Uur 5 (1.1) Vuur Vrouw Konijn

Teken

De twaalf tekens die gebruikt worden in de Tibetaanse astrologie zijn: Rat, Os, Tijger, Konijn, Draak, Slang, Paard,Schaap, Aap, Haan, Hond en Varken.
Omdat er 5 elementen en 12 tekens zijn zijn er 60 verschillende combinaties.
De elementen worden tweemaal gebruikt terwijl het teken verandert.
B.v. Hout - Rat, Hout - Os, Vuur - Tijger, Vuur - Konijn, etc.
Alhoewel de Tibetaanse cyclus 1, die begint in 1027, wordt de Chinese cyclus 62, die begint in 1024, gebruikt voor berekeningen.
Maar er bestaat ook een relatie met de negen mewa's die starten in 1024 met Groen 4, gevolgd door Blauw 3, Zwart 2, Wit 1, etc. en hierdoor zijn er drie cycli ( onder, midden en boven cyclus van 60 jaar ) nodig in totaal 180 jaar voor een complete cyclus.
Dus voor de Mewa's is het belangrijk om te weten welke cyclus gebruikt wordt.

Richting en Element voor Teken

Ieder Teken heeft zijn eigen richting en element


Jaar:
Het jaar teken en element kunnen eenvoudig worden berekent indien er uitgegaan wordt van een bekend jaar en omdat we weten dat het jaar 1024 een Hout - Rat jaar is rekenen we vanaf hier.
Berekening voor 2012.
Voor het teken:
( 2012 - 1024 ) / 12 = 82 rest is 4.
Gebruik makend van de rest beginnen we op Rat = 0, Os = 1, Tijger = 2, Konijn = 3, Draak = 4 en dit is het jaar teken.
Voor het element:
( 2012 - 1024 ) / 10 = 98 rest is 8.
Gebruik makend van de rest beginnen we op Hout = 0, Hout = 1, Vuur = 2, Vuur = 3, Aarde = 4, Aarde = 5, IJzer = 6, IJzer = 7, Water = 8 en dit is het jaar element.
De even jaren zijn mannelijk en de oneven jaren zijn vrouwelijk.
Jaar 2012 Water mannelijk Draak

Maand:

Indien het jaar bekend is kan het maand element en teken gevonden worden.
De maand tekens zijn altijd maan 1 = Draak, maand 2 = Slang, maand 3 = Paard, etc.
Het maand element hang af van het jaar element.
Het Tibetaanse jaar start op de 11de Tibetaanse maand.
Berekening voor 5de maand,
Het teken is Aap.
Voor het element beginnen we met het kind element van het jaar (Water) dus Hout.
Dit element wordt gebruikt voor de maanden 11 en 12.
Vuur het kind van Hout is gebruikt voor de maanden 1 en 2.
Aarde het kind van Vuur is gebruikt voor de maanden 3 en 4.
IJzer het kind van Aarde is gebruikt voor maand 5.
De mannelijke maanden zijn: Rat, tijger, Draak, Paard, Aap en Hond.
De vrouwelijke maanden zijn: Os, Konijn, Slang, Schaap, Haan en Varken.
Jaar 2012 Water mannelijk Draak, Maand 5 IJzer mannelijk Aap

Dag:
Indien de maand bekend is kan het dag element en teken gevonden worden.
Er moet opgelet worden dt de juiste dag gebruikt wordt opmdat er soms dagen uitvallen of verdubbelen.
We bereken voor dag 6 van maand 5. ( Er zijn geen uitggevallen of dubbele dagen voor dag 6 ).
Het is belangrijk om het geslacht van de maand te weten omdat voor de mannelijke maanden de dag teken bepaling begint met Tijger en voor de vrouwelijke maanden begeint met Aap.
Omdat het hier om een mannelijke maand gaat beginnen we op
Tijger = 1, Konijn = 2, Draak = 3, Slang = 4, Paard = 5, en Schaap = 6 voor het dagteken.
Voor het element beginnen we met het kind van het maand element ( IJzer )dus
Water = 1, Hout = 2, Vuur = 3, Aarde = 4, IJzer = 5, Water = 6 voor het dagelement.
Jaar 2012 Water mannelijk Draak, Maand 5 IJzer mannelijk Aap, Dag 6 Water Schaap

Uur:
Indien de dag bekend is kan het uur element en teken gevonden worden.
Het is belangrijk om te weten dat de Tibetaanse dag begint om 05:00 en dat iedere twee uren vaste tekens zijn toegekend.
B.v.
05:00 - 06:59 Konijn
07:00 - 08:59 Draak
09:00 - 10:59 Slang
.... etc.
23:00 - 00:59 Rat
01:00 - 02:59 Os
03:00 - 04:59 Tijger
Dus:
25 juni 2012 om 05:00 is Tibetaans jaar 2012, maand 5, dag 6
25 juni 2012 om 04:59 is Tibetaans jaar 2012, maand 5, dag 5
Berekening voor 07:00
Het teken is Draak
Voor het element beginnen we met het kind van het dag element ( Water ) dus Hout
Hout = 05:00, Vuur = 07:00 en dit is het dagelement
Jaar 2012 Water mannelijk Draak, Maand 5 IJzer mannelijk Aap, Dag 6 Water Schaap, Uur 07:00 Vuur Draak

Tekens volgens geslachtscategorieën
Mannetjes tekens
Muis, tijger, draak, paard, aap en hond
Vrouwelijke tekens
Os, konijn, slang, schaap, vogel en varken

Man en vrouw symboliseren methode en wijsheid als natuur
Man is methode - stabiliteit, niet zo gevoelig, werkt gestaag
Vrouw is wijsheid - gevoelig, creatief, snel aanpasbaar

Tekens in drie categorieën van kenmerken

Krachtige tekens:
Tijger, slang, aap en varken
Sterk, ambitieus, temperamentvol

Middelste categorie tekens:
Muis, konijn, paard en vogel
Intellectueel, slim, briljant

Kardinale tekens:
Os, draak, schaap en hond
Gevoelig, artistiek, opmerkzaam, haast zich niet