Geboorte jaar / Tijd Papme jaar / Tijd
Kalender jaar 2022 2023
Astrologisch jaar
Maand
Dag
2022
5 N
1 N
2023
5 N
11 N
Leeftijd 2
Relatie
Geboorte mewa / Papme Geel 5 Blauw 3 OO
Element Water Water O
Teken Tijger Konijn O
Lichaam (lus) Geel 5 Blauw 3 OO
Levenskracht (srog) Zwart 2 Rood 9 OO
Macht (dbang thang) Wit 8 Wit 6 X

O = Goed OO = Beter OOO= Best
OX = Neutrale relatie
X = Slecht XX = Slechter XXX = Slechtst

Papme berekening

Papme is een Mewa die verandert met de leeftijd.
Voor Papme berekening moet je eerst de geboorte Mewa vinden.
Het volgende is het geslacht van het geboorte jaar, maar dit is eenvoudig omdat de even jaren mannelijk en de oneven jaren een vrouwelijk geslacht hebben.
Als laatste de leeftijd. Deze is het jaar van interesse minus het geboorte jaar plus 1.
Start in het centrum van de geboorte Mewa en volg de regel voor mannelijke en vrouwelijk.

Mannelijk jaar:
Begin in het centrum van de geboorte Mewa op 1. Ga naar links 2, daarna naar links 3, etc. tot een telling 9. Ga dan weer naar het centrum 10. Dan weer links 11 en links 12 totdat de leeftijd bereikt is.
Eenvoudiger is om de huidige leeftijd de nemen, deze door 9 te delen en de rest te gebruiken voor de telling.
B.v. Geboren 1942, jaar van interesse 2002, leeftijd is (2002 - 1942 ) + 1= 61. Nu 60 /9 = 6, rest 7 Geboorte Mewa is Groen 4. Dus 1 = Groen 4, 2 = Zwart 2, 3 = Rood 7, 4 = Rood 9, 5 = Geel 5, 6 = Wit 6 , 7= Wit 1 hetgeen dus de Papme is.

Vrouwelijk jaar:
Begin in het centrum van de geboorte Mewa op 1. Ga naar links 2, daarna naar rechs 3, etc. tot een telling 9. Ga dan weer naar het centrum 10. Dan weer links 11 en rechts 12 totdat de leeftijd bereikt is.
Eenvoudiger is om de huisige leeftijd de nemen, deze door 9 te delen en de rest te gebruiken voor de telling.
B.v. Geboren 1943, jaar van interesse 2002 , leeftijd is (2002 - 1943 ) +1 = 60. Nu 60 / 9 = 6 rest 6. Geboorte Mewa is Blauw 3. Dus 1 = Blauw 3, 2 = Wit 1, 3 = Zwart 2, 4 = Rood 7, 5 = Rood 9, 6= Geel 5 hetgeen dus de Papme is.